Извличане на знание
/ Knowledge Discovery >> Извличане на знание >> култура >> хора >> легална система >>

Interpol

Interpol
Интерпол
<р> Интерпол ( International организация на криминалната полиция ) , кооперация, сдружение на повече от 170 национални правоприлагащи агенции . ( Съединените щати е представен от служител на Министерството на финансите . ) Интерпол поддържа регистри на международни престъпници и поддържа широка комуникационна мрежа за обмен на полицейска информация . Той не използва следователи , но членове често провеждат разследвания един за друг. Интерпол е създадена във Виена през 1923 г. и възстановена в Париж през 1946 г. Главната квартира са в Лион, Франция .